Фирмата има изграден център за обучение на клиенти, за работа с честотни инвертори  Vacon срещу заплащане.