• Предлагаме електро апаратура за управление на кранове и телфери.
  • Интеграция на програмируеми логически контролери в крановите приложения позволяваща висока степен на гъвкавост при удовлетворяване желанията на клиента.
  • Възможност за дистанционен контрол и мониторинг на процесите.
  • Частична или пълна автоматизация на работата на крана.
  • Премахване на стари управления и замяна с нови табла и апаратура.
  • Широка гама периферия (енкодери, лазерни далекомери, крайни изключватели, индуктивни датчици, тензо датчици и др.).
  • Задвижване на крана с честотни регулатори подобраващи динамичните характеристики.
  • Интегриране на интелигентен изправител захранващ честотните регулатори, което води до значителни икономии на електро енергия и премахване на спирачните съпротивления.