Аурубис България АД

С настоящето Аурубис България АД, гр.Пирдоп удостоверява, че фирма „ЕЛТИ – Атанасов“ ЕООД е наш партньор, като доставчик на:

1. Доставка , монтаж , настройки , профилактика и сервиз на честотни инвертори – Danfoss- Vacon.
2. Монтаж и настройки на ел. част на високоотговорни съоръжения.
Фирмата изпълнява задълженията си коректно, в срок и в съответсвие с поставените специфични изискания. Фирмата разполага с квалифицирани специалисти.
Настоящата референция не поражда каквито и да било задължения за „Аурубис България“ АД, и също не носи отговорност за каквито и да било решения, взето от трети страни въз основа на този документ.

Холсим (България) АД

Настоящата референция се издава на фирма „ЕЛТИ – Атанасов , Желев и сие“ като положителна оценка за партньорството ни по проект за автоматизиране на манипулатор за RDF .

В обхвата на проекта фирмата участва с доставка на електрооборудването , програмиране и настройка на системата за управление на манипулатора .

През целия период на внедряването специалистите от фирмата демонстрираха изключителен професионализъм и ангажираност за постигане максимална ефективност и надеждност на системата , което в крайна сметка доведе до желания резултат.

„Новотехпром” ООД - Стара Загора

„Новотехпром” ООД гр. Стара Загора удостоверява с тази референция ,че фирма СД „ЕЛТИ – Атанасов ,Желев и сие” е многократен  изпълнител по  проекти за доставка ,монтаж и настройки  на честотни инвертори с марката  на EATON  за нас .

Фирмата притежава договор, като  оторизиран гаранционен и извънгаранционен сервиз на завода производител ,както и сертификати за работа и настройки  с  доставените продукти ,което е изключително важно за работата с високоотговорните съоръжения при нас .

Фирмата разполага с квалифицирани специалисти, много добра техническа база  и складови наличности  на голяма гама от честотни инвертори ,което е гаранция за бърза реакция и отзивчивост…

"Балканско Ехо" ЕООД - Кръвеник

 

 

Настоящата референция се издава на ф-ма“СД ЕЛТИ-Атанасов, Желев и сие“ като положителна оценка за цялостаната работа като наш доставчик. През годините те са се доказали кати истински професионалисти във всеки аспект от търговските ни взаимоотношения…

"Ей И Ес-3С Марица Изток 1" ЕООД

„Ей И Ес-3С Марица Изток 1“ ЕООД гр.Гълъбово издава нас тоящата референция в уверение на това, че фирма „СД ЕЛТИ-Атанасов, Желев и сие“ СД е доставчик на следните продукти и услуги за нас:

  • честотни преобразуватели серия SVX9000 на EATON INDUSTRIES
  • ремонт и сервиз на честотни преобразуватели, производство на EATON и VACON

Професионалистите от фирма „СД ЕЛТИ-Атанасов, Желев и сие“ СД притежават съответните сертификати от EATON и VACON, те работят с много добра организация, коректност и отзивчивост…

"ЕСА-БУЛТЕХНИКС" ЕООД - Плевен

„ЕСА-БУЛТЕХНИКС“ ЕООД – Плевен удостоверява с тази референция, че фирма  „СД ЕЛТИ-Атанасов, Желев и сие“ е изпълнител по проект за доставка, монтаж и настройки на честотни инвертори за нас.

Фирмата притежава договор, като оторизиран гаранционен и извънгаранционен сервиз на завода производител, както и сертификати за работа и настройки с доставените продукти, което е изклюително важно за работата с високоотговорните съоръжения при нас…