Кран мостов леярски 125т/32т АУРУБИС - Пирдоп

Автономен кран в завод за цимент Холсим - Враца

Атомна електроцентрала - Китай

Промет стийл - Дебелт

ВИК - Бургас

G.F.F. - Завод за хартия - Никопол

Електрическа централа на биомаса - Смолян