Лиценз за поддържане, ремонтиране
и преустройване на кранове

Сертификат за официален сервиз на Vacon