Компанията ни предлага комплексни решения в областта на автоматизацията в това число проектиране, пуск и поддръжка на системи за автоматизация.

Ние внедряваме програмируеми логически контролери, операторски панели, сензори, сервозадвижвания, енкодери, контактори и друга електро апаратура произведена от SIEMENS, EATON (MOELLER), VACON,  ALLEN BRADLEY (ROCKWELL AUTOMATION), TURCK, SICK и др. Изградените партньорства с тези и други водещи производители на средства за автоматизация са гаранция за качеството и надеждността на изгражданите от нас системи.

» Доставяне, настройки и програмиране на PLC и индустриален софтуер.

» Доставяме, инсталираме и въвеждаме в експлоатация сервозадвижвания, постояннотокови и променливотокови регулируеми електрозадвижвания.

» Проектиране, производство, внедряване и сервиз на Системи и средства за Автоматизация на технологични процеси в индустрията.

» Измерване, регулиране, визуализация и архивиране на технологични параметри – температура, влажност и налягане.

Vacon
Danfoss
eaton logo
Siemens PLC and SCADA
allen bradley logo
Sick Logo