Характеристики и предимства

 • Лесна интеграция в автоматизираната система на всяка централа, благодарение на бързите възможности за комуникационни протоколи и изключителната гъвкавост на програмирането
 • Инвестиционните разходи са сведени до минимум, тъй като не са необходими допълнителни външни модули, а преобразувателите (инверторите) са снабдени с пет вградени слота за разширение за допълнителни входо-изходи, fieldbus и функционални модули за безопасност
 • Бърза реакция при промяна на процесите, дължаща се на динамично векторно управление с или без обратна връзка.
 • Животът на инвертора и неговите критични компоненти се разширяват в резултат на лакираните им печатни платки, които осигуряват надеждна защита срещу прах и влага

Захранващи напрежения...мощности

 • 3 x 208-240 V…0.55-90 kW
 • 3 x 380-500 V…1.5-1200 kW
 • 3 x 525-690 V…2.0-2000 kW

Приложения

Характеристики и предимства

 • Индивидуален и персонализиран контрол благодарение на вградената PLC функционалност
 • Подходящ за най-малките пространства благодарение на неговия елегантен дизайн
 • Поддържа асинхронни индукционни, както и синхронни двигатели с постоянен магнит
 • Специализирана функционалност за подобряване на контрола на климатизацията в приложения за сградна автоматизация

Захранващи напрежения...мощности

 • 1 x 115 V…0.25-1.1 kW
 • 1 x 208-240 V…0.25-2.2 kW
 • 3 x 208-240 V…0.25-11 kW
 • 3 x 380-480 V…0.37-18.5 kW

Приложения

Характеристики и предимства

 • Лесна интеграция в автоматизацията на завода, благодарение на богатия набор от опции за fieldbus
 • Висока надеждност в замърсени среди в резултат на конформално покритие
 • Удължено време на живот благодарение на филмовите кондензатори
 • Не се изискват допълнителни принадлежности поради вградените RFI филтри и DC дросела

Захранващи напрежения...мощности

 • 208-240 V…0.55-90 kW
 • 380-500 V…1.1-630 kW
 • 525-690 V…5.5-800 kW

Приложения

Характеристики и предимства

 • Намалените разходи за енергия, тъй като регенеративната захранваща част (AFE) „връща“ излишната спирачна енергия обратно в мрежата
 • Инвестиционните разходи са ниски в резултат на намаленото сечение на кабелите и по-краткото време за инсталиране
 • Спестяването на разходи и пространство, тъй като оптимизираният дизайн на модула намалява нуждата от допълнително  пространство в шкафа
 • Увеличения толеранс в допустимото отклонение на захранващото напрежение (спад на напрежението) и минималното хармонично изкривяване са възможни в резултат на интелигентния изправител (AFE)

Захранващи напрежения...мощности

Inverter units

 • 3 x 380-500 V…1.5-1850 kW
 • 3 x 525-690 V…3-2000 kW

Приложения

Характеристики и предимства

 • Бърза и ефективна системна интеграция благодарение на специализираната функционалност за контрол на помпи, вентилатори и компресори
 • Удължена експлоатационна продължителност и минимални разходи по време на жизнения цикъл, дължащи се на кондензаторите без електролит 
 • Лесно пускане в експлоатация и стартиране в резултат на графичния панел и съветите съпровождащи първоначалната настройка
 • Ефективна интеграция в системите за автоматизация благодарение на вградената Ethernet и RS485 комуникация

Захранващи напрежения...мощности

 • 3 x 208-240 V…0.55-90 kW
 • 3 x 380-500 V…1.1-630 kW
 • 3 x 525-690 V…5.5-800 kW

Приложения

Характеристики и предимства

 • Кабинетна структура
 • По-ниски инвестиционни разходи, тъй като не са необходими допълнителни проектиране, инженеринг или допълнителни вентилатори за охлаждане
 • Намалено време за пускане в експлоатация и обслужване благодарение на лесно достъпното отделение за управление и подвижен панел
 • Подобрена експлоатационна способност благодарение на монтажни релси и концепция за обслужване с издърпващо устройство
 • По-ниски разходи за поддръжка, дължащи се на солидната конструкция

Захранващи напрежения...мощности

 • 6- and 12-pulse supplies:
  3 x 380-500 V…132-1200 kW
  3 x 525-690 V…110-2000 kW
 • AFE supplies:
  500 V…132-1500 kW
  690 V…110-2000 kW
 • Low Harmonic, Active Filter supplies:
  500 V…132-560 kW
  690 V…110-800 kW

Приложения

Характеристики и предимства

 • По-малък размер в сравнение с въздушно охлажданата версия
 • Лесна интеграция в автоматизираната система на всяка централа, благодарение на бързите възможности за комуникационни протоколи и изключителната гъвкавост на програмирането
 • Инвестиционните разходи са сведени до минимум, тъй като не са необходими допълнителни външни модули, а преобразувателите (инверторите) са снабдени с пет вградени слота за разширение за допълнителни входо-изходи, fieldbus и функционални модули за безопасност
 • Бърза реакция при промяна на процесите, дължаща се на динамично векторно управление с или без обратна връзка.
 • Животът на инвертора и неговите критични компоненти се разширяват в резултат на лакираните им печатни платки, които осигуряват надеждна защита срещу прах и влага

Захранващи напрежения...мощности

 • 3 x 208-240 V…0.55-90 kW
 • 3 x 380-500 V…1.5-1200 kW
 • 3 x 525-690 V…2.0-2000 kW

Приложения

Характеристики и предимства

 • Спестявания от към поддръжка и оптимизиране на първоначалния инвестиционен паричен поток, тъй като модулите могат да се доставят близко до началото на експлоатацията поради краткото време за настройка
 • Спестяване на разходи в резултат на стандартизираното решение
 • Бързо инсталиране и поддръжка благодарение на модулните функции за проектиране и монтаж
 • Намаленото време на престой поради авария, тъй като резервните части винаги са „заредени“ и готови за работа

Захранващи напрежения...мощности

Current ratings (main busbars)

 • 3 x 380-500 V…630-5000 kW
 • 3 x 525-690 V…630-5000 kW

Приложения