eaton logo
Итън Индъстрис ЕООД е част от Eaton Group – световен лидер в производството на продукти, системи и услуги за разпределение на енергията и доставка на автоматизация за индустриални и жилищни сгради, както и такива със специално предназначение и за ОЕМ.
Eaton Group обединява марките Cutler-Hammer®, Moeller®, Micro Innovation, Powerware®, Holec®, MEM®, Santak®,MGE™ и Cooper Industries PLC.

СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ:

  • Силови и миниатюрни автоматични прекъсвачи, дефектнотокови защити, арестори, товарови прекъсвачи, моторни защити, инсталационни релета и контактори, стълбищни автомати, фоторелета, таймери, електромери за контролно измерване, амперметри и волтметри, електроразпределителни табла, стопяеми предпазители.

ИНДУСТРИАЛНА АВТОМАТИЗАЦИЯ:

  • Апарати за управление и сигнализация, крайни изключватели, индуктивни, капацитивни, оптични датчици и датчици за налягане, програмируеми релета, HMI панели, модулни и компактни контролери, електронни релета, контактори, моторни защити и стартери, пакетни прекъсвачи до 315 А, трансформатори, захранващи модули, честотни инвертори (преобразуватели) и софстартери, силови автоматични прекъсвачи до 6300А, метални табла с висока степен на защита.

НЕПРЕКЪСВАЕМИ ТОКОЗАХРАНВАЩИ УСТРОЙСТВА:

  • Монофазни и трифазни непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) от 350VA до 1100kVA. Осигуряват решения за дома и малкия офис, мрежови и сървърни приложения както и решения за центрове за данни (Data Center)
  • Филтри за защита (Surge Arrestors) – Филтри за защита от пикове и пренапрежения с шуко изводи, софтуер и модули за управление на НЗУ (UPS), разпределителни блокове за монтаж в 19” шкаф (PDU) и DC решения.

СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ:

  • Компактни – разпределителни уредби (КРУ) от 3.6-24 kV. Този диапазон е подходящ за приложение в електрически мрежи, търговски сгради, индустриални приложения и възобновяеми енергийни източници като вятърни паркове и комбинирано производство на топло и електроцентрали. Всички решения на Eaton се основават на най-новите технологии и са произведени в съответствие с изискванията за безопасност IEC и ISO стандарти за качество.

Линкове към основните сегменти: